Wij gebruiken cookies . Akkoord

Kindercoaching

Wat is kindercoaching
Kindercoaching is het tijdelijk begeleiden van kinderen (en hun ouders) met een bepaalde problematiek of hulpvraag. Een hulp...

lees meer >

Remedial teaching

Wat is remedial teaching?
Een remedial teacher verleent hulp aan leerlingen die pedagogische en of didactische hulp nodig hebben. Wanneer het leer...

lees meer >

Leerlingbegeleiding

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Hieronder vind je de verschillende vormen van coach...

lees meer >

Welkom bij Caro

"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid."
-
Albert Einstein

Ieder mens is bijzonder. Elk met onze eigen krachten en kwaliteiten vormen we een prachtige wereld. Respect voor elk van deze bijzondere mensen is voor ons vanzelfsprekend, want samen vormen we de maatschappij. Openheid vinden wij in deze zeer belangrijk, want je kunt pas werken naar oplossingen, als je transparant kunt zijn over de situatie.

Caro

Wat doet Caro?
Bij Caro staat de ontwikkeling van het kind voorop. Caro begeleidt kinderen en hun opvoeders/begeleiders. De behoeften van het kind staan altijd centraal: wat heeft dit kind nodig om beter te leren en zich verder te kunnen ontwikkelen? Wij werken vanuit de theorieën en uitgangspunten van het oplossingsgericht en handelingsgericht werken.

In het logo is niet voor niets gekozen voor de woorden 'kindercoach' en 'begeleiding'. Caro coacht en begeleidt de kinderen en hun opvoeders. In de begeleiding wordt altijd rekening gehouden met het Sociaal Emotioneel Leren van het kind. Een kind dat lekker in zijn vel zit, zal zich beter kunnen ontwikkelen.

In de begeleiding staan de uitgangspunten van het handelingsgericht werken altijd centraal.
De 7 uitgangspunten zijn:

 • de (onderwijs)behoeften van de leerling staan centraal. Wat heeft deze leerling nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?
 • Er is afstemming en wisselwerking met de omgeving van het kind.
 • de leraar doet ertoe.
 • Positieve aspecten zijn van groot belang. Er wordt uitgegaan van wat het kind al kan, en waar zijn talenten en kwaliteiten liggen.
 • constructieve samenwerking met de ouders
 • we werken doelgericht
 • de werkwijze is systematisch, in stappen en transparant

Voor wie is Caro?
Caro is er voor àlle kinderen, en hun begeleiders naar de toekomst: ouders, verzorgers, begeleiders, zorginstellingen, leerkrachten, scholen, besturen en samenwerkingsverbanden met een hulpvraag op het gebied van opvoeding, onderwijs en/of ontwikkeling.

Waarom bij Caro?
Het kind wordt actief betrokken bij zijn ontwikkeling, waardoor er zo goed mogelijk wordt aangesloten op wat hij nodig heeft.

Caro sluit aan op de leerstijl van het kind door een multisensorische aanpak te hanteren. Kinderen moeten in het onderwijs veel leren door te luisteren (auditief). Kinderen pikken dingen sneller op als alle ingangen gebruikt worden. Denk aan zien (visueel), ervaren(doen), voelen(tactiel), bewegen(motorisch) en gebruik maken van ritme(ritmisch).

Caro heeft ruime kennis en ervaring in (alle clusters van) het speciaal onderwijs,waardoor nog beter aangesloten kan worden op wat uw kind nodig heeft (blinden en slechtzienden, auditief en communicatieve beperkingen, lichamelijk gehandicapten, meervoudig gehandicapten en langdurig zieke kinderen en psychische of gedragsstoornissen).

Caro streeft naar een vroegtijdige signalering: waarop snelle, lichte oplossingen volgen.
Caro’s begeleiding is altijd op maat.
Caro uit respect naar ieder individu.
Caro heeft een persoonlijke aanpak.
Caro is eerlijk en transparant.
Caro denkt en werkt oplossingsgericht.
Caro zorgt voor een balans in academisch leren en sociaal emotioneel leren (SEL).
Caro is geregistreerd remedial teacher bij de beroepsvereniging voor remedial teachers (LBRT).

Benieuwd naar de diensten die Caro te bieden heeft? Surf wat rond op deze site, of neem contact met op Caro.

Laatste tweets

  Contact

  Caro kindercoach & begeleiding
  Carolien Munters
  Hoofdgraaf 34
  4281 NP Andel

  Telefoonnummer: 062 038 0336
  E-mailadres: info@carokindercoach.nl