Wij gebruiken cookies . Akkoord

Kindercoaching

Wat is kindercoaching
Kindercoaching is het tijdelijk begeleiden van kinderen (en hun ouders) met een bepaalde problematiek of hulpvraag. Een hulpvraag kan gericht zijn op het leren, het gedrag, de opvoeding of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kindercoaching is vooral oplossingsgericht. Een kindercoach begeleidt het kind naar het ontdekken en inzetten van de eigen mogelijkheden en kwaliteiten zodat er een positieve verandering plaatsvindt.

Voor wie is kindercoaching
Ouders en scholen met kinderen van 4 tot 18 jaar die hulp kunnen gebruiken bij het omgaan met:

 • Jezelf zoals je bent en het accepteren en waarderen daarvan
 • Het ontdekken en ontplooien van je kwaliteiten en talenten
 • Emoties en gevoelens zoals angsten, boosheid of verdriet
 • Andere kinderen m.b.t. samenspelen, pesten, sociale druk, etc.
 • Bijzondere gebeurtenissen als overlijden, scheidingen of ziekte
 • Leerproblemen of andere problemen die thuis, op school of elders voorkomen
 • Kleine probleempjes

Hoe lang duurt de kindercoaching?
Kindercoaching kan bestaan uit één enkele sessie of enkele sessies.

Wanneer vindt de kindercoaching plaats?
Datum en tijd nader overeen te komen. Sessies worden per keer gepland. De ouder(s) is aanwezig bij elke sessie.

Hoe veel kost de kindercoaching?
Een sessie kindercoaching kost €40 exclusief BTW (€40 + 21% BTW = €48,40 inclusief BTW).

Waar wordt de kindercoaching gegeven?
In de praktijk aan de Hoofdgraaf 34 te Andel
Indien gewenst in de thuissituatie van het kind
Bij aanmelding door school op de school van het kind

Voorbeeld
Een ouder belt met een 'probleem'. Haar kind is vaak bang te laat te komen. Dit zorgt voor onrust en stressvolle situaties, die helemaal niet nodig zijn. Na het intakeformulier te hebben ingevuld, komen ouder en kind langs. Er wordt aan het kind uitgelegd wat een kindercoach is. Een kindercoach helpt je de dingen makkelijker te maken. Is er iets wat het kind moeilijk vindt? Hij kijkt met een schuin oog naar zijn moeder en die spoort hem aan: zeg het maar. Het kind vertelt over zijn angst altijd te laat te komen. We schrijven het probleem op een rood papiertje en onderzoeken het probleem. Wanneer gebeurt dat? Wat denkt hij dan? Wat doet hij dan? Vervolgens kijken we vooruit: wat zou je moeten leren om dit probleem makkelijker te maken? Deze jongen vindt dat hij wel eens mag leren zich minder zorgen te maken. We schrijven dit op een groen blaadje. Welke voordelen zitten er voor hem aan dit te leren? Welke voordelen zitten er voor zijn ouders aan? We gaan kijken naar de uitzonderingen. Wanneer is deze jongen niet bang te laat komen? Wanneer kan hij zich 'minder zorgen maken'? Ook bekijken we wat nu het ergst is wat er kan gebeuren als je te laat komt. We pluizen het 'te laat komen' helemaal uit. De jongen komt tot de conclusie dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is als je eens te laat komt. Wat kunnen we allemaal doen als we bang zijn te laat te komen? Deze schrijven we op het groene blaadje erbij. Tot slot bekijken we nog wat de jongen wil bereiken. Wanneer is hij tevreden? Wanneer is mama tevreden? Beide zijn tevreden als hij door middel van helpende gedachten rustig en realistisch kan blijven. Ook spreken we af hoe er nu geoefend gaat worden. Het rode papiertje met het probleem wordt door midden gescheurd. Ouder en kind gaan naar huis en gaan oefenen met de ideeën. Een telefoontje twee weken later zorgt ervoor dat ik wist dat het doel reeds bereikt was.

Laatste tweets

  Contact

  Caro kindercoach & begeleiding
  Carolien Munters
  Hoofdgraaf 34
  4281 NP Andel

  Telefoonnummer: 062 038 0336
  E-mailadres: info@carokindercoach.nl