Wij gebruiken cookies . Akkoord

Remedial teaching

Wat is remedial teaching?
Een remedial teacher verleent hulp aan leerlingen die pedagogische en of didactische hulp nodig hebben. Wanneer het leerproces op school niet volgens de verwachting verloopt, kan remedial teaching uitkomst bieden. Remedial teaching richt zich meestal op kinderen die problemen hebben met spelling, technisch of begrijpend lezen, rekenen, schrijven en/of de fijne motoriek. De remedial teacher probeert de oorzaken van een leerprobleem op te sporen en aan te pakken. In dit opzicht verschilt remedial teaching ook van bijles. We pakken de oorzaak van het leerprobleem aan en sluiten aan bij de leerstijl en de mogelijkheden van het kind. Denk aan leren door bewegen, leren door bezig te zijn met interesses, leren door gebruik te maken van je talenten en kwaliteiten. Dat maakt de remedial teaching ook vaak leuk voor de kinderen en zij leren een stuk sneller.

Voor wie is remedial teaching?
Ouders en scholen met kinderen van 4 tot 14 jaar die hulp kunnen gebruiken bij:

 • Rekenen
 • Taal/spelling (ook werkwoordspelling)
 • Lezen (technisch of begrijpend lezen)
 • Studievaardigheden (plannen, kaartlezen, tabellen lezen, gebruik maken van bronnen, etc)
 • Werkhouding (concentreren, prioriteiten stellen, zelfstandig huiswerk maken, organiseren)
 • Taakaanpak (hoe een taak aan te pakken en te volbrengen)
 • Sociaal emotionele vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden

Hoe lang duurt remedial teaching?
Een periode remedial teaching duurt altijd 10 weken, gevolgd door een evaluatiegesprek. In het evaluatiegesprek komt onder andere ter sprake wat er bereikt is en of het wenselijk is om nog een periode van 10 weken remedial teaching te volgen.

Wanneer?
Dag en tijd nader overeen te komen. Meestal één sessie van 50 minuten per week. Bij jonge kinderen of automatiseringsproblemen is soms twee keer 25 minuten per week wenselijk. De ouder(s) is niet aanwezig bij de RT sessies.

Hoe veel kost remedial teaching?
Een intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend. Voor remedial teaching wordt het uurtarief gehanteerd. Deze bedraagt €48 exclusief BTW. Remedial teaching wordt vrijgesteld van BTW geleverd.

Waar vindt de remedial teaching plaats?
In de praktijk aan de Hoofdgraaf 34 te Andel
Indien gewenst in de thuissituatie van het kind
Bij aanmelding door school op de school van het kind

Door wie wordt de remedial teaching gegeven?
Carolien Munters
(geregistreerd remedial teacher bij de Landelijke Beroepsgroep voor remedial teachers)

Voorbeeld
Een ouder mailt voor haar zoon. Hij heeft moeite met rekenen. Zijn scores lopen achter op die van zijn klasgenoten en hij raakt erdoor gedemotiveerd. Na het invullen van het intakeformulier komen ouder en kind samen langs op intakegesprek. We bekijken de visie van het kind. Hoe gaat het op school? Welke dingen zijn makkelijk voor je? Wat vind je leuk? Welke dingen zijn moeilijker? Over welke dingen ben je tevreden? Over welke dingen niet en wat zou je dan willen veranderen? Na het intakegesprek geef ik advies over begeleiding en besluit de ouder dat ze aan de slag wil gaan. We spreken een datum af om wat toetsen af te nemen en voor een diagnostisch interview, waarin bekeken wordt wat de leerling al kan en wat hij precies nog moeilijk vindt. Ondertussen wordt er via de mail ook contact gelegd met de leerkracht op school, zodat die ook wat informatie kan geven. Met alle informatie wordt een handelingsplan opgesteld. Deze wordt na overleg uitgevoerd: we gaan 10 weken lang aan de slag. Elke week is er een sessie van 50 minuten. Deze jongen heeft de basisvaardigheden van het rekenen nog niet geautomatiseerd. Hier gaan we als eerste mee aan de slag, omdat deze basis belangrijk is voor zijn verdere rekenvaardigheid. We oefenen met materialen die aanspreken. We lopen de getallen, springen de getallen, gooien over met de bal, rekenen met eierdozen en losse eieren, met kaartjes, met munten en nog tal van andere materialen. Ik sluit zoveel mogelijk aan op de kwaliteiten en interesses van de leerling. Want wat leuk is, wordt beter onthouden. Ook kijken we naar zijn leerstijl en sluiten hierop aan: leert hij het beste door te zien, te bewegen, te voelen, te doen, te ervaren, te horen, na te zeggen, etc? Deze jongen leert het beste als hij erbij kan bewegen, dus maken we daar veel gebruik van. Na 10 weken evalueer ik: in hoeverre zijn de doelen bereikt? Dit bespreken we met de ouders. In dit geval is de jongen flink vooruit gegaan en willen we hem nog een stapje verder brengen. We spreken af nog eens 10 weken aan de slag te gaan.

Laatste tweets

  Contact

  Caro kindercoach & begeleiding
  Carolien Munters
  Hoofdgraaf 34
  4281 NP Andel

  Telefoonnummer: 062 038 0336
  E-mailadres: info@carokindercoach.nl