Wij gebruiken cookies . Akkoord

Lerarenbegeleiding

Co-Teaching
Consultatie (PAB)
Ambulante begeleiding
Preventieve begeleiding

Kijk voor een uitgebreide beschrijving in de brochure (zie rechts het PDF bestand).

Co-Teaching
Co-teaching is een actieve en effectieve vorm van coaching-on-the-job. Co-teaching is een speciale vorm van individuele coaching. Het is één op één coaching, waarbij de coach op de werkplek komt en samen met de leerkracht aan de slag gaat. Soms door voordoen/nadoen, soms door directe feedback tijdens de les. De coach analyseert de werksituatie en verbindt dit met de vraag van de leerkracht.
Het gaat bij Co-teaching niet alleen om het vergroten van kennis, maar vooral om uitbreiding van de handelingsvaardigheden van de leraar. De co-teacher speelt hierin een belangrijke rol. Door het doen, de concrete overdracht van vaardigheden, werkt de leerkracht aan de ontwikkeling van didactische en organisatorische vaardigheden.
De meeste begeleidingsvragen bij Co-teaching liggen op het gebied van klassenmanagement, didactische werkvormen en praktische pedagogische aanpak. Samen worden deze vaardigheden geoefend in de dagelijkse praktijk. Co-teaching is een intensieve collegiale samenwerking tussen de leerkracht en de co-teacher.

Consultatie (PAB)
Preventieve Ambulante Begeleiding of consultatie is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering. De leraar in de klas heeft een vraag die betrekking heeft op één van de leerlingen in de klas. De consultatie/PAB is laagdrempelig doordat de aanmeldprocedure kort is. Na aanmelding volgt een telefoongesprek en wordt er meteen een eerste bezoek gepland voor een observatie. Vervolgens wordt er plan van aanpak opgesteld en wordt tijdens een tweede bezoek met betrokkenen het plan besproken. Indien nodig volgen er meer bezoeken. In de meeste gevallen is dat niet nodig.

Ambulante begeleiding
Ambulante begeleiding is het begeleiden van het team rondom een kind met speciale onderwijsbehoeften. Het doel is het versterken van de specifieke kennis, inzicht en vaardigheden van de leerkracht en de school om de leerling beter te kunnen begeleiden. In dit geval stellen wij samen met de leerkracht en de leerlingbegeleider (welke wij ook zelf kunnen bieden) een begeleidingsplan op (of een aanvulling op het OPP), waarbij uitgegaan wordt van de kwaliteiten en de behoeften van de leerling. De ouders en eventuele andere betrokkenen bij de leerling worden hier ook bij betrokken. De ambulante begeleiding is vraaggericht, dat betekent dat wij aansluiten op de wensen van de leraar en de andere betrokkenen.

Preventieve begeleiding
Het kan voorkomen dat begeleiding puur preventief nodig is. Bijvoorbeeld omdat een leerling vanuit het Speciaal Onderwijs wordt teruggeplaatst naar het reguliere onderwijs, en men de leerling de eerste periode wil begeleiden in het wennen aan de nieuwe situatie. Of als leer- of gedragsproblemen op de loer liggen, door bijvoorbeeld omstandigheden thuis en deze voorkomen willen worden. Dan kan preventieve begeleiding een uitkomst bieden. Met alle betrokkenen, inclusief leerling, wordt situatie in beeld gebracht, doelen besproken en op welke manier we deze doelen gaan realiseren.

Aanmeldformulier lerarenbegeleiding

Kunt u hieronder de reden van aanmelding geven?
20130406-presentatie-bbl-(3)

Laatste tweets

  Contact

  Caro kindercoach & begeleiding
  Carolien Munters
  Hoofdgraaf 34
  4281 NP Andel

  Telefoonnummer: 062 038 0336
  E-mailadres: info@carokindercoach.nl