Wij gebruiken cookies . Akkoord

Brain Blocks

Wat?
Brain Blocks is een 'toolbox' om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.

Brain Blocks is een beeldend middel dat mensen met autisme helpt zichzelf - in relatie tot anderen - beter te begrijpen. Met behulp van Brain Blocks praten we over autisme. Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme? Welke gevolgen heeft dat voor hun functioneren in het dagelijkse leven? En hoe maak je duidelijk wat je wilt? Door Brain Blocks krijgen mensen met autisme handvatten om het eigen perspectief te verduidelijken en krijgen anderen (zoals ouders, partners, broers/zussen en klasgenoten) inzicht in hun gedrag.

Voor wie?
Ouders en scholen met kinderen met een autisme spectrum stoornis die hulp kunnen gebruiken bij het begrijpen van en omgaan met autisme.

Hoe lang?
Brain Blocks bestaat uit minimaal 3 bijeenkomsten:
1. Intakegesprek (met de ouders of leerkracht) + de basis (het brein met autisme en het brein zonder autisme)
2. Autisme als informatieverwerkingsstoornis
3. Autisme als contactstoornis
4. Begeleiding op maat, specifieke onderwerpen of situaties.

Wanneer?
Datum en tijd nader overeen te komen. Sessies worden per keer gepland. De ouder(s) is aanwezig bij elke sessie.

Kosten
Voor de drie bijeenkomsten is een totaalprijs gemaakt van €96 exclusief BTW. Elke volgende sessie betaalt u het uurtarief van €48. Brain Blocks valt onder remedial teaching en wordt vrijgesteld van BTW geleverd.

Waar?
In de praktijk aan de Hoofdgraaf 34 te Andel
Indien gewenst in de thuissituatie van het kind
Bij aanmelding door school op de school van het kind

Door wie?
Carolien Munters
(geregistreerd remedial teacher bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers & gecertificeerd Brain Blocks trainer)

Voorbeeld
Janneke is een meisje van 12 jaar, in groep 8 van de basisschool. Zij heeft de diagnose PDD-NOS. Door haar leerlinggebonden financiering (rugzakje) wordt zij al enige tijd begeleid door Caro. Een intakegesprek is daardoor niet nodig en er wordt meteen gestart met de basis van Brain Blocks. Aanwezig zijn Janneke, moeder en de intern begeleider van de school. We beginnen met de twee breinen: het brein zonder autisme en het brein met autisme. Carolien legt uit hoe het werkt. Janneke herkent zich meteen in het brein met autisme. Moeder herkent zich vooral in het brein zonder autisme. We gaan verder met het onderdeel ‘Autisme als informatiewerkingsstoornis’. Carolien legt uit wat dat betekent. Vervolgens komen de onderdelen opruimtijd, oog voor details, volgorde van handelen, schakeltijd, veranderingen, onduidelijkheden, bewegen, specifieke interesses en wat is belangrijk en wat niet? Aan bod. Alles wordt uit gelegd aan de hand van de blokken in het brein met autisme. Tussendoor is steeds ruimte voor Janneke om te benoemen hoe zij het ervaart of hoe het bij haar werkt.

Tijdens de tweede bijeenkomst komt ‘Autisme als contactstoornis’ aan bod. Er wordt uitgelegd hoe het zit met de vierkante en de ronde informatie. Omdat Janneke het zo goed kan plaatsen, begrijpt ze het snel. Er worden situaties aangehaald die Janneke heeft meegemaakt om te laten zien wat ronde informatie is en hoe ze bruggetjes kan bouwen. Tot slot bespreken we ‘een andere beleving’. Doordat moeder zich vooral herkent in het brein met de flexibele verbindingen en informatie in bolletjes, is het soms moeilijk voor haar om het brein met autisme (met vierkantjes en rechte informatie in rijtjes) te begrijpen. Andersom geldt hetzelfde. Janneke en moeder begrijpen nu dat het logisch is dat ze elkaar niet altijd even goed begrijpen!

In de derde bijeenkomst zijn moeder en de intern begeleider niet aanwezig. Janneke heeft verteld dat het in haar brein meer met autootjes gaat. We werken dit helemaal uit en maken met behulp van autodrop een ‘Brain Cars’ verslag met foto’s, waarin precies staat hoe het in het brein van Janneke werkt. Na afloop heeft Janneke dus een geheel eigen versie van Brain Blocks en kan ze dit thuis gebruiken om aan haar gezin uit te leggen wat er in haar hoofd gebeurt.

Janneke is een fictieve naam

Laatste tweets

  Contact

  Caro kindercoach & begeleiding
  Carolien Munters
  Hoofdgraaf 34
  4281 NP Andel

  Telefoonnummer: 062 038 0336
  E-mailadres: info@carokindercoach.nl