Wij gebruiken cookies . Akkoord

Professionals & Caro

Als cluster 2 begeleider heb ik nu al twee schooljaren met Carolien mogen samen werken. Carolien als RT er van de leerlingen met een TaalOntwikkelingsStoornis( TOS). Haar professie, betrokkenheid, trouw zijn aan gemaakte afspraken en meedenken en meeleven tijdens de uitvoering van het arrangement vallen telkens op. Dit maakt dat de lijntjes kort zijn, alle betrokkenen het gevoel hebben dat we het met elkaar doen en de leerlingen op de meest effectieve wijze stapjes voorwaarts maken zowel didactisch als sociaal emotioneel. Enorm waardevol!
Ambulant Begeleider cluster 2

---

Ik ben ervan overtuigd dat door jou individuele, doelgerichte aandacht M. zeker gegroeid is in zijn welbevinden, en daar gaat het toch vooral om. Je verslaglegging in de HandelingsPlannen was helder en duidelijk.
Ambulant Begeleider cluster 4

---

Bij de kleuters was het moeilijk om het di-model toe te passen. We hadden dit onderwerp samen met de directrice gekozen. Het eerste gesprek was heel fijn. Door de vragen die Carolien stelde kreeg ik steeds meer inzicht in dingen waar ik tegenaan liep. Daardoor kregen we samen ideeën om aan te gaan werken. Daar stelde Carolien een plan voor samen. Ik stond daar meteen achter en was enthousiast over de dingen waar ik mee aan de slag kon gaan.Ik vond het fijn dat Carolien kwam kijken hoe het tijdens de uitvoering ging en dat we het daarna evalueerden. Carolien gaf mij goede tips. Ze liet mij ook zelf nadenken over wat goed ging en wat nog beter kon.Bij de laatste bijeenkomst kwam de directrice ook de praktijk filmen. Dat was ook heel fijn.Carolien bedankt voor je coaching bij het werken met het di-model bij de kleuters. Het werkt echt veel efficiënter en beter zo! Bedankt!
Vriendelijke groetjes,
Wendy van Overdijk - van den Bosch
Leerkracht Lambertusschool

---

Onlangs heb ik in een groter team met verschillende disciplines mogen samenwerken rond één leerling. Bij dit overleg functioneerde Carolien in de rol van ambulant begeleidster. De samenwerking met Carolien is mij erg goed bevallen. Carolien is goed in staat een vergadering te leiden. Ze geeft ruimte om alle invalshoeken te belichten en deze mee te nemen in een gezamenlijk besluit. Vanuit deze informatie stelde ze een overzichtelijk handelingsplan op met concrete doelen en rolverdeling, die door alle disciplines werd gedragen. Ik heb Carolien hierbij leren kennen als een vriendelijke en enthousiaste vrouw die het welzijn van de leerling op de eerste plaats stelt en zich hier serieus voor inzet.Ik hoop dat ik in de toekomst vaker met haar mag samenwerken!
Ans Schalks
Logopediste in Boxtel (Praktijk voor Logopedie ‘t Centrum)

---

Ik heb Carolien leren kennen omdat ze 2 leerlingen waarvan ik ambulant begeleider ben, op school begeleidt op sociaal-emotioneel gebied. Ik vind Carolien een enthousiast, creatief, serieus persoon die met haar werkzaamheden perfect aansluit bij de behoefte van de leerlingen. Ze neemt de tijd om een band met ze op te bouwen, en dat zie je terug in de resultaten die ze boekt. Carolien heeft altijd leuk materiaal om mee te werken, waar ze ook mij mee verrast! Ook op het gebied van handelingsplannen en verslaglegging is ze erg stipt. Kortom, een fijn persoon om mee samen te werken met hart voor haar kinderen!
Fleur Cobben
Ambulant begeleider cluster 4

---

Ik vond het prettig om met je samen te werken. Je communiceert heel helder en direct en je hebt een herkenbare zorg voor de kinderen die we gezamenlijk begeleiden. Succes verder, we komen elkaar zeker nog wel tegen!
M. H. (Intern Begeleider)

---

Ik ervaar de persoonlijke benadering naar kinderen als erg positief. Er wordt meegedacht over hulpvragen/problemen die ik tegenkom bij kinderen uit de klas. De kinderen werken graag met Carolien samen. Ik ben erg blij met de samenwerking.
Loes van Diesen (leerkracht basisonderwijs)

---

Ik ervaar Carolien als een enthousiaste coach die op natuurlijke wijze goed aansluit op ieder kind. Ze heeft veel creatieve ideeën en methodes om met kinderen aan de slag te gaan, en houdt hierbij continu de vooraf opgestelde doelen in de gaten. In teamverband weet zij op heldere wijze haar bevindingen over te brengen en denkt zij actief mee bij het creëren van oplossingen. Buiten haar professionele kwaliteiten om vind ik Carolien een positief persoon, waarmee het prettig samenwerken is.
Wietske Kroon
Ambulant begeleider cluster 4

---

Carolien heeft 4 "rugzak" leerlingen begeleid bij ons op school. Zij heeft deze leerlingen goed en gestructureerd begeleid. De plannen die zij opstelde waren gedegen en reëel. Waar nodig zijn plannen naar boven of beneden bijgesteld. Het allerbelangrijkste is nog wel dat ze de leerlingen vooruit heeft geholpen en dat ze met plezier bij haar hebben gewerkt.
K. van H.
Interne zorgadviseur

---

Carolien heeft in schooljaar 2011- 2012 een kind met sociale afstemmingsproblematiek ondersteund. In samenwerking met de leerkracht, ouders, ambulant begeleider en interne zorgadviseur is er een plan opgesteld om de groep 4-leerling handvatten te geven, zodat hij zich beter kon redden in sociale situaties. Carolien bleek goed in staat om het begeleidingsplan om te zetten in een concreet handelingsplan. Het kind is nu beter in staat te communiceren met zijn omgeving en kan nu meer inhoud geven aan zijn buitenspel . De samenwerking met Carolien was prettig.
Paul van Beurden
interne zorgadviseur basisschool Olof Palme

---

Het afgelopen schooljaar heb ik met Carolien samen mogen werken in de begeleiding van een leerling met de diagnose PDD-NOS en adhd.
A.d.h.v. een begeleidingsplan is er steeds goed overleg geweest om deze leerling zo goed mogelijk te ondersteunen bij zijn werkaanpak en om zijn zelfredzaamheid m.n. op het gebied van de communicatie te bevorderen.
Het was erg prettig om te ervaren dat Carolien deskundig is en dat ze snel en accuraat ingaat op verschillende ideeën en situatie o.a. door op zoek te gaan naar, voor dít kind, geschikte materialen en werkwijzen.
Haar opzet van het handelingsplan is concreet, duidelijk en realiseerbaar. Ze omschrijft helder op welke manier ze het resultaat evalueert.
Goed om te zien dat haar manier van werken goed aansloot bij het kind en dat ze systematisch en gestructureerd samen met het kind aan de slag is gegaan.
M.B.
Ambulant begeleider cluster 2.

---

Ik ben met Carolien in aanraking gekomen nadat een jongen uit mijn groep 4 rugzakbegeleiding had gekregen.
Een aantal keren in de week kwam Carolien hem begeleiden. Carolien heeft een duidelijke visie en doel voor ogen,
maar ze staat ook open voor suggesties. Kortom het was een prettige samenwerking.
Gerty van Son
Leerkracht basisschool Olof Palme Drunen

---

Laatste tweets

  Contact

  Caro kindercoach & begeleiding
  Carolien Munters
  Hoofdgraaf 34
  4281 NP Andel

  Telefoonnummer: 062 038 0336
  E-mailadres: info@carokindercoach.nl