Wij gebruiken cookies . Akkoord

Gezinscoaching

Wat?
Gezinscoaching is het tijdelijk begeleiden van een gezin met een hulpvraag. Ouders zijn onderdeel van het levensgeluk van hun kinderen. Het gezin is als een tafel met poten. Wanneer één poot gaat schuiven of verdwijnt, doet dat iets met alle onderdelen van de tafel. Gezinscoaching is vooral oplossingsgericht. We begeleiden het gezin in het ontdekken van de juiste benaderingen, passend bij dit gezin, zodat er positieve veranderingen plaatsvinden. Er wordt gewerkt met een plan, waarin de beginsituatie, de doelen, de handelingswijze en de manier van evalueren wordt uitgewerkt en besproken met alle betrokkenen.

Voor wie?
Ouders die hulp kunnen gebruiken bij alledaagse én minder alledaagse problemen in de opvoeding van hun kinderen.

Hoe lang?
Na een intakegesprek en eventuele observaties wordt een plan van aanpak opgesteld. Afhankelijk van de hulpvraag worden de bezoeken ingepland.

Wanneer?
Nader overeen te komen.

Kosten:
Het intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend. Voor de observaties, het opstellen van het plan, de begeleiding en de evaluatie, wordt het uurtarief van €40 exclusief BTW gehanteerd (€40 + 21% BTW = €48,40 inclusief BTW). Naast het uurtarief wordt (met uitzondering van het intakegesprek) bij een reisafstand van meer dan 3km ook een kilometerprijs gehanteerd.

Waar?
Bij het gezin thuis.

Door wie?
Carolien Munters

Voorbeeld
Een ouder mailt. Zij zoeken hulp bij de opvoeding van hun zoon, omdat ze merken dat wat ze ook proberen, het niet goed werkt. Hun zoon reageert soms anders of helemaal niet en hierdoor zijn er veel strubbelingen. Na het invullen van het intakeformulier, komt Carolien langs voor een intakegesprek. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Na afloop van het intakegesprek, waarin iedereen kennis heeft kunnen maken en Carolien de werkwijze uit heeft gelegd, kiezen de ouders ervoor om aan de slag te gaan. We stellen doelen op: wat willen we bereiken? Carolien komt eerst een keer langs voor een observatie tijdens de 'moeilijke' momenten (zoals het naar bed gaan). Hier wordt gekeken naar de interactie tussen ouder en kind. Wat gaat er precies aan het gedrag vooraf? Door middel van het intakeformulier en de observatie is er genoeg informatie en wordt er een plan gemaakt. Deze wordt met de ouders besproken. Wat is er gezien tijdens de observatie? Er wordt vooral gekeken naar wat werkt. Gezamenlijk komen we tot een aantal actiepunten. De ouders voeren het uit en Carolien is aanwezig om aan te vullen. Zij observeert en achteraf bespreken wordt het nabesproken. Wat ging er goed, wat kan de volgende keer beter? De ouders hebben genoeg tools om zelf aan de slag te gaan en we spreken af na 2 weken nog eens contact op te nemen. Na 2 weken blijkt het al een stuk beter te gaan. De interactie tussen ouders en kind verloopt gemoedelijker en ouders betrappen zichzelf op valkuilen. Zij hebben nog een aantal vragen waar ze wel hulp bij kunnen gebruiken. Dit keer komen ouders naar de praktijk en worden de mogelijkheden met elkaar besproken.

Laatste tweets

  Contact

  Caro kindercoach & begeleiding
  Carolien Munters
  Hoofdgraaf 34
  4281 NP Andel

  Telefoonnummer: 062 038 0336
  E-mailadres: info@carokindercoach.nl