Wij gebruiken cookies . Akkoord

Jongerencoaching

Wat is jongerencoaching
Jongerencoaching is het tijdelijk begeleiden van de jongere (en zijn ouders) met een bepaalde problematiek of hulpvraag. Een hulpvraag kan gericht zijn op het leren, het gedrag, de opvoeding of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Als jongerencoach begeleiden we we de jongere naar het ontdekken en inzetten van de eigen mogelijkheden en kwaliteiten, zodat er een positieve verandering plaatsvindt. We luisteren naar wat de jongere wil en proberen hem/ haar te stimuleren in het bereiken hiervan. Jongeren hebben het vaak lastiger dan zijzelf willen toegeven en/of hun omgeving ziet. Er is bijvoorbeeld veel sociale druk, zowel thuis als op school en op het internet. Daarnaast wordt er veel verwacht op het gebied van studie en toekomst. Wat heeft de jongere nodig om uit te kunnen groeien naar een zelfverzekerde volwassene die zijn of haar talenten volledig benut? Wat kunt u als opvoeder voor de jongere betekenen in deze periode van zijn leven?

Voor wie is jongerencoaching?
Ouders en scholen met kinderen van 4 tot 18 jaar die hulp kunnen gebruiken bij het omgaan met:

 • jezelf zoals je bent en het accepteren en waarderen daarvan
 • het ontdekken en ontplooien van je kwaliteiten en talenten
 • maken van keuzes bij bijvoorbeeld een schoolprofiel, vervolgopleidingen, sport/hobby
 • emoties en gevoelens zoals angsten, boosheid of verdriet
 • andere jongeren m.b.t. samenwerken, pesten, sociale druk, etc.
 • bijzondere gebeurtenissen als overlijden, scheidingen of ziekte
 • leerproblemen of andere problemen die thuis, op school of elders voorkomen
 • kleine probleempjes

Hoe lang duurt de jongerencoaching?
Jongerencoaching kan bestaan uit één enkele sessie of enkele sessies.

Wanneer vindt de jongerencoaching plaats?
Datum en tijd nader overeen te komen. Sessies worden per keer gepland. De ouder(s) is aanwezig bij elke sessie. Mocht het wenselijk zijn de coaching te volgen zonder de ouder(s), is dit bespreekbaar.

Hoe veel kost de jongerencoaching?
Een sessie jongerencoaching kost €40 exclusief BTW (€40 + 21% BTW = €48,40 inclusief BTW).

Waar vindt de jongerencoaching plaats?
In de praktijk aan de Hoofdgraaf 34 te Andel
Indien gewenst in de thuissituatie van het kind
Bij aanmelding door school op de school van het kind

Voorbeeld
Een ouder mailt met de vraag of ze langs kan komen met haar 15 jarige dochter. Na het intakeformulier te hebben ingevuld, komen zij samen langs. We bespreken wat een jongerencoach is. Die kan helpen sommige dingen makkelijker te maken. De puber vertelt dat zij geen probleem heeft. De moeder vertelt dat zij het wel een probleem vindt, dat de puber thuis niets vertelt. We onderzoeken het probleem. Waarom vindt de moeder dit een probleem en wat vindt haar dochter? Wat is de gewenste situatie? Wat zou de moeder graag willen? Wanneer zou ze tevreden zijn? Moeder vertelt dat ze zou willen dat ze zo nu en dan een gesprekje met haar dochter heeft over hoe het gaat op school. De dochter wil hier wel aan tegemoet komen. We bekijken de voordelen die het meebrengt voor de moeder alsook voor de dochter. Op een schaal waarbij de linker kant aangeeft nonchalant te zijn en de rechterkant aangeeft overbezorgd te zijn, vraag ik beiden aan te geven waar moeder zit. Dochter geeft aan dat moeder tegen het overbezorgde aan zit. Moeder geeft aan in het midden te zitten. Met dit inzicht begrijpen moeder en dochter elkaar meteen beter. We schrijven op hoe we aan het doel gaan werken. Moeder en dochter gaan naar huis met een aantal actiepunten. Een paar weken later blijkt uit een telefoontje dat moeder weet dat zij minder bezorgd mag zijn en dat moeder en dochter nu meer communiceren.

Laatste tweets

  Contact

  Caro kindercoach & begeleiding
  Carolien Munters
  Hoofdgraaf 34
  4281 NP Andel

  Telefoonnummer: 062 038 0336
  E-mailadres: info@carokindercoach.nl